Kutatások

EFOTT Kutatás, 2022

Absztrakt:

A Politológus Műhely egy politikai témájú közvéleménykutatást folytatott le a 2022-es EFOTT könnyűzenei fesztiválon. Mindezt azért találtuk fontosnak, hogy pontos képet kapjunk arról, miként is viszonyulnak a fesztiválon résztvevők a közélethez, azon belül pedig az idei országgyűlési választások eredményéhez és a háborús konfliktus hallgatókra hatással lévő, gazdasági externáliáihoz. Idén több, mint 110 kitöltő segítségével vizsgálhattuk ezeket a témákat. A kérdőív készítése során három témára voltunk kíváncsiak: politikai preferenciák változására a 2017-ben és a 2021-ben készített EFOTT kutatásainkkal összehasonlítva, a gazdasági helyzettel kapcsolatban a megkérdezettek általános tapasztalataira, továbbá a politikai vélemény alakulására a 2022-es országgyűlési választást követően. A kérdőív ugyan foglalkozik az aktualitásokkal, azonban a politikai preferenciák kiértékelésével hosszabb távú megállapításokat is megfigyelhetünk, mivel idei adatainkat nem csupán a 2021-es kutatásunkkal, de a 2017-es kutatásunk eredményeivel is összehasonlíthatjuk.

Érdekesség, hogy habár a kérdőív aktualitását belpolitikai történések határozták meg, a Politológus Műhely mégis hosszabb távú következtetéseket igyekszik belőle levonni. Ennek az oka az, hogy már készítettünk korábban közéleti témájú közvéleménykutatást, épp a 2017-es EFOTT fesztiválon. A válaszok kiértékelésével sikeresen összevethetjük az elmúlt négy év adatait.

Link: https://drive.google.com/file/d/177A_36msJuVqLw0z_LszLBhdIw96VDRO/view?usp=sharing

EFOTT Kutatás, 2021

Absztrakt:

Az idei évben az EFOTT-on végeztünk közvéleménykutatást. A ,,Fesztiválozók szemével a politika” című kutatás célja az volt, hogy felmérje a fesztiválozók politikai véleményét. Olyan témákat érintettük, mint a hazai pártok, az előválasztás és a miniszterelnök-jelöltek.

Link: https://drive.google.com/file/d/1-JZXUfS33s7Nt-yqw-9ZxZpQ7f5_f49T/view?usp=sharing

Távoktatás Kutatás, 2020

Absztrakt:

Kutatásunk az új koronavírus okozta egyik legaktuálisabb témával foglalkozik: hogyan értékelik országszerte a hallgatók az egyetemi távoktatás megvalósulását. A kérdőívünket 11 különböző felsőoktatási intézmény több mint 2000 tanulója töltötte ki. Ez a szám valóban nagy, de a minta véletlenszerű, így nem tekinthető reprezentatívnak. Kérdőívünk kvalitatív és kvantitatív, melyben mind az egyetem részéről biztosított oktatásról, mind saját körülményeikről megoszthatták véleményüket és tapasztalataikat a megkérdezettek. Az elemzés a tudományos igényesség jegyében született, azonban ez ne riasszon el egyetlen érdeklődőt sem, hiszen igyekeztük nyelvezetét azok számára is érthetővé tenni, akik a statisztika világában kevésbé járatosak.

Link: https://drive.google.com/file/d/12UdpsEpkKRSlzfcb4MpJCYEitCP4BWQ4/view?fbclid=IwAR29sNDEfm8PiccL2kxfyjCxdQeDjLoNFXU5ghei2lb9HE-mV_0_aUYgpBU

Hallgatói szemmel 2.0: a HÖK, 2018

Absztrakt:

A Politológus Műhely néhány évvel korábbi Hallgatói Önkormányzatot érintő kérdésekről készített kutatásához hasonlóan, idén is megpróbálkozott feltárni a HÖK munkáját nehezítő problémákat. Mindezt a HÖK elnöki választás során. Ezekről az eredményekről olvashattok új elemzésünkben.

Link: https://issuu.com/politologusmuhely/docs/hallgat_i-szemmel-2.0-politol_gus-m?fbclid=IwAR0rtQi5mcE4hBivO39_lMCsZiMXZko2HCzvQSAp4C97YYZ7UDaAr0OPc5w

Gyorselemzés az elnöki pályázatokról, 2018

Absztrakt:

Kutatásunk a HÖK szerkezeti felépítését és a hallgatók HÖK-höz való viszonyát vizsgálja. Ezt egy kvalitatív elemzés keretei között végeztük, melyben olyan négy HÖK elnökjelölt pályázatát vizsgáltuk meg, akik egy azon választási ciklus alatt indultak el. Nyolc tartalmi kategóriát különböztettünk meg, melyek mindegyike a vizsgált témákra valamely aspektusát jeleníti meg, de egy kilencedik, „Egyéb” kategóriát is felállítottunk, melybe a releváns, de semelyik vizsgált kategóriába be nem illeszthető információk kerültek.

Link: https://drive.google.com/open?id=1-Yy-Ry6pMnM3qyseeioCN14SWSe_lDWk

Kampány, 2018

Absztrakt:

Jelen kutatás célja a 2018-as országgyűlési választásokat megelőző időszak alatt folytatott politikai pártok kampányainak bemutatása. A kötet két nagyobb elemre osztható: a „kampány krónikája” részre, melyben az április 8. előtti hetek kampányolással kapcsolatos eseményei, hírei kapták a főszerepet, valamint a parlamenti mandátumot kapó (ez alól kivételt képez, az akkor még csak Momentum Mozgalom nevet viselő szerveződés) egyes pártok és pártkoalíciók konkrét kampányeszközeivel, „specialitásaival” foglalkozó elemzések. Bár a kutatás nem kíván a politikai diskurzusok főáramába bekerülni, itt is kiemelt szerepet kapott a „miért? és hogyan?” kérdések megválaszolása.

Link: https://drive.google.com/open?id=1sy5HJhwAXXk5rcOiwGAXAi0w7na6ivSK

Valóban szabadon? 2017

Absztrakt:

A „Valóban szabadon?” címet kapó közvélemény-kutatás eredményei az EFOTT fesztiválon a Politológus Műhely standjához ellátogató megkérdezettek válaszain alapszik. Néhány személyes és a fesztiválra vonatkozó kérdésen túl, öt az általános politikai attitűddel és a részvétellel volt kapcsolatos. Módszertanát tekintve, kvantitatív, anonim, és nem reprezentatív (103 fő töltötte ki). Ez a Politológus Műhely második EFOTT-on rendezett kutatása volt.

Link: https://drive.google.com/open?id=1Yp57eN1Wsl9DvjQ6c-s0VBvWsTaWG2rH

Képviselőválasztás az ELTE ÁJK-n, 2016

Absztrakt:

A célunk az volt, hogy képet kapjunk a hallgatók hozzáállásáról a karon belüli demokratikus versenyekről. A kutatás tárgya a 2016-os évfolyamképviselői választás volt, a vizsgált csoport a Politológia BA első évfolyamos hallgatói. A nem reprezentatív, kvantitatív kutatás adatfelvételét egy online kérdőívvel oldottuk meg, melyet a lezárása után nem sokkal egy nyílt vita, s az azt követő gyors felmérés követte. A kérdések a választáshoz való viszonyulásukra, a képviselőkkel szembeni elvárásaikra és – a vita után – a jelöltek teljesítményére irányultak. Az eredmények bemutatása a nagyobb kérdéscsoportok tárgyalásával történt, utána pedig pár alapvető összefüggésre tettünk kísérletet. Kérdőívünk végén prognózisalkotásra kértük fel válaszadóinkat. Kíváncsiak voltunk, hogy hogyan értékelik az egész jelölti versenyt, építő vagy romboló hatással lesz ez a közösségükre, évfolyamukra.

Link: https://drive.google.com/open?id=1MqTgYCP03MD8XRXzkzNqMLKugBrFRurN

Hallgatói Szemmel: a HÖK, 2016

Absztrakt:

Kutatásunk középpontjában az áll, hogy mik azok a gondolati választóvonalak, amelyek alapvetően meghatározzák a hallgatók attitűdjét a HÖK irányába. Ennek felmérését kvantitatív módon végeztük, survey módszerrel. Külön kategóriába soroltuk az évfolyam képviselőket, a Hallgatói Önkormányzatot, annak választási procedúrájával együtt annak érdekében, hogy minél pontosabb képet kapjunk a hallgatók képviselőikről alkotott véleményéről. A kutatás célja, hogy leíró legyen és számokkal alátámasztható módon vonjon le általános következtetéseket.

Link: https://drive.google.com/open?id=1XSMxp93Yo7lB_2hgMljMFuD22Tvfq5cK